Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

    Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

    Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

    Thời gian làm việc 8h AM- 17h PM từ thứ 2 - thứ 7

    0899.869.879