Diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng: Nâng khả năng ứng cứu và xử lý sự cố

    Diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng: Nâng khả năng ứng cứu và xử lý sự cố

    Diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng: Nâng khả năng ứng cứu và xử lý sự cố

    Thời gian làm việc 8h AM- 17h PM từ thứ 2 - thứ 7

    0899.869.879