Công nhân ngành điện tranh tài tại hội thi về an toàn lao động

    Công nhân ngành điện tranh tài tại hội thi về an toàn lao động

    Công nhân ngành điện tranh tài tại hội thi về an toàn lao động

    Thời gian làm việc 8h AM- 17h PM từ thứ 2 - thứ 7

    0899.869.879